رئیس شورای شهر گفت: امیدواریم در اجرای اصول شوراها در قانون اساسی در چهل سالگی انقلاب اهتمام بیشتری شود.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، محسن هاشمی رفسنجانی در جلسه علنی شورای شهر تهران به روز قانون اساسی اشاره و عنوان کرد و افزود: در فصل هفتم قانون اساسی در هفت اصل به شوراها پرداخته شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به اجرای قانون اساسی و اصول مربوط به شوراها اهتمام بیشتری شود.

در حال تکمیل....