بسته حمایتی دولت از امروز بین کارمندان دولت توزیع خواهد شد.

​به گزارش خبرگزاری موج، پس از افت شدید ارزش پول کشور و آغاز جنگ اقتصادی ایران و آمریکا دولت در جهت رفاه بیشتر مردم، اقدام به تصویب توزیع بسته حمایتی دولت کرد که در این توزیع کارمندان با دریافتی کمتر از 3 میلیون تومان قرار دارند.

دولت برای توزیع این بسته ها کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 30 میلیون ریال است را در لیست پرداخت قرار خواهد داد که پرداخت صورت گرفته در حساب های بانکی متصل به حساب کارکنان واریز خواهد شد.

بسته حمایتی دولت از امروز در اختیار کارمندان قرار خواهد گرفت و به کارمندانی تعلق می گیرد که شرایط ذیل را داشته باشند:

  1. حقوق زیر 3 میلیون تومان
  2. داشتن یکی از اشکال قرارداد (رسمی، پیمانی و قراردادی با دولت)
  3. سرپرست خانوار بودن

با این احتساب فقط کارمندانی که سرپرست خانوار باشند بسته حمایتی خواهند گرفت و سایر افراد باید از طریق سرپرست خانوار اقدام کنند.