مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: تهران با نسخه ترجمه شده ایزو ۲۰۱۸ هوشمند می شود.

محمد فرجود در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری موج، چشم انداز پنج سال آینده تهران را از منظر تکنولوژی تشریح و اظهار کرد: برنامه تهران هوشمند قانونی دارد که بر اساس شاخص های آن پیش خواهیم رفت.

وی افزود: در حال حاضر شاخص های شهر هوشمند را استخراج کردیم و وضع موجود را ارزیابی کردیم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران خاطر نشان کرد: هنوز برنامه سوم توسعه شهری نهایی و تصویب نشده است و مقرر شده است دی و بهمن امسال طراحی برنامه های پیش رو بر اساس شاخص های تهران هوشمند و برنامه سوم توسعه نهایی شود.

فرجود همچنین گفت: در حال حاضر تصمیم گیری سخت است و اولویت ها باید مطابق تصمیم گیری های بالادستی شورای شهر و شهرداری صورت گیرد.

وی افزود: نسخه پیشنهادی شهر هوشمند توسط ایزو ۲۰۱۸ تعیین شده و ما همان نسخه را ترجمه کردیم و به احتمال زیاد همان مصوب خواهد شد و می توانیم اندازه بگیریم که در حال حاضر کجا هستیم و کجا باید برویم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در پایان دومین نمایشگاه تهران هوشمند در آذر ماه ۹۷ را فرصتی مغتنم برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان اعلام کرد.