معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: آزار عاطفی در قانون حمایت از کودکان به آزار اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسین میر محمد صادقی در کنفرانس منطقه ای حقوق کودک به مباحث حقوقی و پیشرفت های قانونی و قضایی حقوق کودکان در ایران اشاره و اظهار کرد: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نقطه عطفی در توسعه حقوقی حقوق کودکان بود.

وی به بررسی لایحه حمایتی حقوق کودک و نوجوان در صحن علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: نمایندگان مجلس تلاش کردند تا ایرادات شورای نگهبان را در چند ماده رفع کنند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و رئیس کرسی حقوق  بشر، صلح و دموکراسی یونسکو ادامه داد: در ماده یک این قانون حمایت از افراد با سن کمتر از ۱۸ سال مطرح شده و وضعیت مخاطره آمیز در ماده ۳ طرح شده است.

میرمحمد صادقی به مواد دیگر این لایحه پرداخت و یادآور شد: پوشش بیمه سلامت برای همه کودکان در ایران طبق این قانون مطرح شده است.

وی در بخشی از توضیحات خود انواع بهره کشی جنسی، اقتصادی و جرائم را در قانون حمایت از کودکان توضیح داد و گفت: ایرادت شورای نگهبان مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و یکی از ایرادات آزار عاطفی بود که عنوان و واژه عاطفی از ادامه آزار حذف شد و امیدواریم این قانون به زودی اجرایی شود.

معاون قوانین مجلس در بخشی از سخنان خود به اعترافات بیجه متهم کودک آزار اشاره کرد و افزود: این مجرم کودکان که متعرض به کودکان بود با عقده های کودکی خود و سرکوفت های پدرش اشاره کرده بود که او را به عدم موفقیت در زندگی سرکوب می کرده است و این سرکوفت ها موجب شد تا به مجرمی خطرناک تبدیل شود.