بیستمین دوره مانور زلزله شهر تهران امروز در کلیه مدارس شهر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بیستمین دوره مانور زلزله شهر تهران با شعار «مدرسه ایمن ـ جامعه تاب آور» امروز ۷ آذر ماه همزمان در کلیه مدارس شهر تهران برگزار شد.

این مراسم به صورت نمادین در مدرسه علامه حلی واقع در منطقه ۲ آموزش و پرورش شهر تهران  آغاز شد.

لازم به ذکر است که بیستمین دوره مانور زلزله شهر تهران امروز ۷ آذر ماه همزمان در کلیه مدارس شهر تهران برگزار شد.