وزیر دادگستری با بیان اینکه کودک یک انسان کامل است، گفت: کودکان منتظر احقاق حقوقشان توسط دولت ها هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری موج، سید علیرضا آوایی با بیان اینکه کودک یک انسان کامل است، در کنفرانس منطقه ای حقوق کودک، گفت: رعایت کرامت کودکان مستلزم رعایت حقوق آنهاست و در اسلام حقوق کودکان از زندگی در کنار والدین و انواع حقوق شایسته برخوردار است و لازم است از سوی حاکمیت جامعه مورد حمایت باشد.

وی همچنین عنوان کرد: نیاز کودک به مراقبت های ویژه حمایت همه جانبه را می طلبد و لازم است کودک از انواع آسیب ها حفاظت شود و والدین و دولت در برابر کودک مسئول است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای تحقق کودکان که افراد کمتر از ۱۸ سال است همه تلاش خود را به کار بسته اما دستیابی به وضع مطلوب نیازمند تلاش بیشتر هستیم.

آوایی با اشاره به پیشرفت های علمی کشور خاطر نشان کرد: لازم است زمینه های رشد و توسعه سرمایه های انسانی برنامه عمل جامع حقوق کودک محقق شود.

وی همچنین بیان کرد: برنامه جامع عمل حقوق و کودک و نوجوان به عدم تبعیض حقوق کودکان و نوجوانان اهتمام دارد و هیچ کودک و نوجوانی نباید بر پایه موارد متفاوت مورد تبعیض قرار گیرد و مورد انواع بهره کشی ها قرار نگیرد.

وزیر دادگستری در بخشی از سخنانش اعلام کرد: کودکان و نوجوانان قادر به فهم آموزی هستند که مستقیم و غیر مستقیم بر آنها اثر دارد و می تواند در موارد و تصمیم های مربوط به خود مشارکت داشته باشند.

آوایی خاطر نشان کرد: رویکرد جنسیت محور در نگاه انسانی و نیاز های دختران و پسران مورد توجه قرار گرفته و طبق موازین اسلامی خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماع نقش بسزایی در تحقق حقوق کودکان دارد و اولویت حفظ حقوق کودک در خانواده است.

وی در مورد حمایت های قانونی در کشور پیرامون صیانت از حقوق کودکان گفت: تصویب قوانین کیفری و ایجاد مراکز قضایی ویژه کودک و نوجوان، ایجاد پلیس کودک، توجه به تابعیت کودکان و تصویب تابعیت کودک به تبع مادر ایرانی از جمله موارد قانونی حمایتی در حوزه کودک است.

وزیر دادگستری به فعالیت های پژوهشی و دانشگاهی در حوزه حقوق کودک پرداخت و افزود: امیدوارم این جلسه قدمی باشد در جهت رسیدن ما به اهداف حقوق کودک و کودکان منتظر حمایت دولت ها و سازمان های بین المللی برای حفاظت از حقوقشان هستند.