دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ۱۶ دستگاه در ایران در شورای هماهنگی کنوانسیون حقوق کودک فعال است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری موج، محمود عباسی در کنفرانس منطقه ای حقوق کودک اظهار کرد: در اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود و در آموزه های دینی حقوقی برای کودک از پیش از تولد در نظر گرفته شده که از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی همچنین به قوانین ایران اشاره و عنوان کرد: از قانون اساسی و دیگر قوانین برای کودکان حقوق قابل توجهی در نظر گرفته شده است و وظایف و تکالیفی در این رابطه برای دستگاه های اجرایی تعیین شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطر نشان کرد: در ایران تلاش بر این است تا همه حق های کودک محقق شود.

عباسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و اجرای حقوق کودک در جهان بیان کرد: ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که به این کنوانسیون پیوست.

وی در خصوص اجرای قواعد کنوانسیون حقوق کودک در ایران تصریح کرد: یک شورای هماهنگی در حوزه کنوانسیون حقوق کودک در ایران با همکاری ۱۶ دستگاه شکل گرفته و در تمام استانها دفاتر متناظر شکل گرفته و وزیر دادگستری مسئولیت نظارت اجرای این کنوانسیون را بر عهده دارد.

عباسی همچنین گفت: با تصویب سند ملی حقوق کودک تلاش داریم تا کودکان جایگاه خود را پیدا کنند و برنامه ریزی کردیم تا کنفرانس منطقه ای حقوق کودک را در ایران برگزار کنیم و این کنفرانس ۳ روز ادامه خواهد داشت.