شهردار منطقه ۱۲ از مرمت و مقاوم سازی قسمت شمالی پلاسکو برای استفاده کسبه خبر داد و افزود: ملاحظات میراث فرهنگی در ساخت جدید پلاسکو تایید شده است.

علی محمد سعادت در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری موج، در تشریح آخرین وضعیت ساختمان پلاسکو گفت: با اظهار نظر سازمان نظام مهندسی در خصوص قابلیت مقاوم سازی قسمت شمالی ساختمان پلاسکو که آسیب کمتری دیده بود، در حال مرمت و مقاوم سازی است.

وی ادامه داد: با پیگیری های کسبه و بنیاد مستغعفان و جانبازان ساختمان شمالی برای استفاده آماده سازی می شود.

شهردار منطقه ۱۲ همچنین در مورد قسمت جنوبی و برج فروریخته اظهار کرد: موضوع احداث بعد از ارائه طرح و برنامه بنیاد در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید و کلیات پروژه با رعایت ملاحضاتی که سازمان میراث فرهنگی مد نظر داشت به تایید و تصویب رسید.

سعادت همچنین ادامه داد: مقرر شد به همان تعداد طبقات برج فروریخته در این موقعیت داشت مجدد ساخته شود تا بتواند تمام حقوق اجتماعی و اقتصادی مورد مطالبه کسبه را پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: ساخت پلاسکو مطابق استانداردهای روز و سرانه های مناسب تر و بهتر و در حال حاضر بنیاد مشغول تهیه طرح های معماری و تکمیلی است و بعد از آنکه طرح ها، برنامه و نقشه های آنها به اتمام برسد باید به ما در شهرداری منطقه ۱۲ ارائه کنند.

شهردار منطقه ۱۲ تصریح کرد: با ارائه طرح ساخت پلاسکو فرآیند صدور ساخت پروانه ساختمانی آغاز می شود و ساخت قسمت جنوبی ساختمان پلاسکو انجام می شود و ارتباطی به قسمت شمالی پلاسکو نخواهد داشت.

سعادت یادآور شد: قسمت شمالی ساختمان پلاسکو که در حال مرمت و مقاوم سازی است دسترسی های جداگانه ای از بخش جنوبی و فروریخته ساختمان پلاسکو دارد و از خیابان فردوسی قابل تردد است و قسمت جنوبی هم ساخته می شود و دسترسی آن از خیابان جمهوری خواهد بود.