زلزله ای به بزرگی چهار و یک دهم در مقیاس ریشتر، چهارم آذرماه حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران چهارم آذرماه  اعلام کرد: این زمین لرزه، ساعت هشت و 14 دقیقه و 25 ثانیه حوالی هجدک را لرزاند.
بر اساس گزارش این مرکز، زمین لرزه در عرض شمالی 30.79 و طول شرقی 56،89 رخ داد.
شهر هجدک در شهرستان راور استان کرمان قرار دارد.