عضو شورای شهر تهران از افتتاح موزه خلیج فارس به مناسبت روز ملی خلیج فارس در مجموعه فرهنگی عباس آباد خبر داد.

به گزارش گروه شهری خبرگزاری موج به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران، احمد مسجد جامعی از تشکیل موزه خلیج فارس خبرداد.

وی گفت: یکی از دستاوردهای آئین کتابگردی امسال ایجاد موزه خلیج فارس در موسسه گیتا شناسی بود که با موافقت مدیر این مجموعه و وعده شهردار منطقه برای ایجاد این موزه بود که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

عضو شورای شهر تهران همچنین از انجام هماهنگی های لازم برای راه اندازی موزه خلیج فارس در مجموعه فرهنگی عباس آباد در سالروز خلیج فارس خبر داد.

مسجد جامعی همچنین به موضوع گرانی کتاب به عنوان مشکل مردم برای خرید کتاب اشاره کرد و گفت: این نگرانی وجود دارد که با گرانی کاغذ و مرکب و سایر تجهیزات آینده نشر به چه شکل خواهد بود. هرچند که ناشران بزرگ عموما برای یک سال آینده خود ذخایری را دارند اما آینده این موضوع مبهم است.

وی همچنین به موضوع نشر خارج از عرف کتاب اشاره کرد و حل و نفص آن را مستلزم حضور و دخالت خود ناشران دانست.