با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستای عضو شورای عالی استان ها، ساختمان جدید شورای عالی استان ها در تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، مرتضی الویری در مراسم افتتاح ساختمان شورای عالی استانها اظهار کرد: تا کنون ساختمانی برای جلسات هم اندیشی و جلسات کمیسیون های شورای عالی استانها وجود نداشت.

وی افزود: امکان بایگانی اسناد و مدارک هم برای شورای عالی استانها وجود نداشت و این ساختمان در شرایطی واگذار شد که هیچ امکاناتی برای جلسات کمیسیون ها وجود نداشت و ساختمان برای حراست تعبیه شده بود و با پیگیری های انجام شده ساختمان تجهیز شد.

علیرضا اشرافی در این مراسم با اشاره به مصوبه شورای عالی استانها ویژگی و امکانات ساختمان هشت طبقه شورای عالی استانها را تشریح کرد.