معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: تلاش می کنیم فرهنگ ایمنی در شهر را ارتقاء دهیم.

به گزارش خبرنگار حوادث خبرگزاری موج، محمود غدیری در نشست خبری اظهار کرد: موضوع ایمنی در شهر مسائل قابل توجهی دارد و در اواخر امسال دراین رابطه همایش و نمایشگاه برگزار می کنیم.

وی که در رابطه با چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری سخن می گفت، افزود: تلاش کردیم تا از مسائل نمایشی به مسائل محتوایی گرایش بیشتری داشته باشیم تا منشایی شود برای حفظ ایمنی و ارتقاء آن در حوزه شهری و در دانشگاه ها چنین دانشی عرضه نمی شود.

غدیری ادامه داد: اگر به صورت علمی به ایمنی نپردازیم ممکن است با فجایعی بزرگتر از پلاسکو مواجه شدیم و در کشورهای دیگر مهندسی حریق با چندین رشته ادغام و تلفیق شده است.

وی تصریح کرد: در تلفیق مباحث علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی می توان سطح دانش ایمنی را ارتقاء داد و از ۴ سال قبل در این حوزه ورود کردیم و در دانشگاه خواجه نصیر مهندسی حریق را ایجاد کردیم.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یادآور شد: در این همایش تلاش کردیم دانشگاه ها را همراه خود کنیم.

غدیری در رابطه با حریق گفت: ابتدا تلاش می کنیم حریق رخ ندهد و اگر رخ داد در همانجا مهار شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر مردم فرهنگ مناسب و متناسب ایمنی را داشته باشند و بدانند در حریق چه اقدامی انجام دهند بخش قابل توجه از امور ایمنی تامین می شود.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تصریح کرد: با بررسی تجربه های جهانی تلاش داریم این تجربه ها به داخل کشور منتقل شود تا در زمان حریق کمترین تلفات را داشته باشیم.

غدیری از همکاری ۲۱ مرجع علمی در داخل کشور با سازمان آتش نشانی خبر داد و ادامه داد: تلاش می کنیم از منظر آموزشی و فرهنگسازی سطح دانش مردم را در حوادث و آتش سوزی ها ارتقاء دهیم.

وی بیان کرد: انتظار داریم رسانه ها پیام ما را به مردم برسانید تا گروه های آسیب پذیر از منظر ایمنی اطلاعات بیشتری داشته باشند و باید به گروه های آسیب پذیر دسترسی پیدا کنیم.

در حال برگزاری...