اموال بابک زنجانی برای پرداخت بدهی شرکت نفت به مزایده گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اموال بابک زنجانی که در دادگاه به نفع شرکت نفت مصادره شده بود، برای پرداخت بدهی شرکت نفت به مزایده گذاشته شد.

گفتنی است؛ در میان اموال به مزایده گذاشته شده موتور  هیوندای800 میلیونی و پورشه یک و نیم میلیاردی دیده می شود.

مزایده اموال بابک زنجانی