شهردار پیشین تهران و سرپرست جدید شهرداری صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی افشانی شهردار پیشین تهران صبح امروز با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران قصد دارد که به قرائت عملکرد شش ماهه خود بپردازد.

معاونین افشانی نیز در جلسه شورا حضور دارند و افشانی را همراهی می‌کنند.

پیروز حناچی سرپرست جدید شهرداری نیز در این جلسه حضور دارد.