پزشکی قانونی از علت فوت سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج،  هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان از اعلام علت فوت سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون او از سوی پزشکی قانونی خبر داد و اظهار کرد: علت فوت از سوی پزشکی قانونی استان در مورد مدیرعامل تامین اجتماعی و معاون پارلمانی او، صدمات متعدد بدنی و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم سخت عنوان شده است.