گردشگری به سبک دشمنی با طبیعت نتیجه رفتاری است که افراد سودجو با انجام کارهای مخرب به اسم خوشگذارانی و تفریح در طبیعت در حال رواج آن هستند.

اکرم سادات حسینی-خبرگزاری موج؛ رنگ پاشی و یا جشن رنگ یکی از آداب و رسوم هند است و همه ساله در یک زمان مشخص با آداب و مراسم خاصی برگزار می شود اما امروزه کمتر کسی فلسفه برگزاری آن را می داند و در خود کشور هند هم جوانان کمتر از ریشه های تاریخی آن اطلاع دارند، با این فاصله گرفتن از مناسبات تاریخی یک جشن محلی امروز رنگ پاشی به جشنی توسعه یافته در هند تبدیل شده و در کشور ما نیز با تبلیغات و برنامه ریزی سودجویان در حال جذب گردشگر برای اجرای مراسم رنگ پاشی بدون مجوز و بدون در نظر گرفتن مولفه های زیست محیطی هستند، به نحوی که با رنگ پاشی در بخش هایی از طبیعت جان رنجور محیط زیست کشور در مناطق مختلف را بیمار می کنند، صدای هم همه و خنده های جوانان در گوش خسته طبیعت پس از رنگ پاشی طنین ناخوش خود را می اندازد و خاطره تلخ آن تا سال های سال باقی می ماند.

اویس کیانی رییس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری در گفتگو با خبرنگار گردشگری خبرگزاری موج نسبت به رواج تورهای غیر مجاز رنگ پاشی در طبیعت هشدار داد و افزود: تورهای غیر مجاز با عنوان رنگ پاشی و گل بازی در شالیزار به طبیعت آسیب می زند.

او ادامه داد: این رنگ ها طبیعی و یا غیر طبیعی بودنشان تفاوتی در آسیب زدن به طبیعت ندارد و در حال حاضر در 10 نقطه تورهای غیر مجاز اقدام به برپایی تورهای غیر قانونی رنگ پاشی کرده اند.

وی با طرح این موضوع که روند تورهای رنگ پاشی از سال گذشته تا امروز رو به رشد بوده است، گفت: این جشن ها به نوعی از فستیوال های اروپایی کپی شده  و برای انتخاب مکان دچار اشتباه و غفلت بزرگی شدند که طبیعت را در هجمه و آسیب غیر قابل جبران قرار می دهند.

رییس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری همچنین تصریح کرد: نباید با شادی جوانان برخورد چکشی کرد بلکه می توان این شادی را با روش های مناسب و رعایت حقوق طبیعت در اجرای تورهای طبیعت گردی اصولی کانالیزه کرد.

کیانی همچنین بیان کرد: لازم است به شهروندان تورهای استاندار و غیر استاندار معرفی شود تا در جریان تبلیغات غیر قانونی تورهای فاقد مجوز امکان تشخیص تورهای گردشگری قانونی و رسمی را داشته باشند.

وی با یادآوری برخی دیگر از تورهای غیر قانونی و مخرب طبیعت گفت: گل بازی در شالیزار، پارکور در میراث جهانی یزد، پینت بال در جنگل ها و روستاهای قدیمی و تاریخی از دیگر تورهایی است که به صورت غیر قانونی در حال برگزاری از سوی افراد سودجو است.

در تبلیغ یکی از این تورهای آمده است:

تور یک روزه خوشگذارنی کثیف، پر از تخلیه هیجانی، بازی با رنگ!

در پیام های مردمی یکی دیگر از تبلیغات در فضای مجازی آمده است:

ای کاش شرایطی فراهم شود تا مردم بیشتری در این رنگ پاشی شرکت کنند!

به راستی که بشر برای ساعتی خوشگذارانی حاضر است به سادگی محیط زیست خود را به نابودی بکشاند، لازم است  در این رابطه به مقوله های فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه شود تا تک تک افراد نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت داشته باشند و آگاهانه و یا ناآگاهانه اقدام به تخریب آن نکنند.