وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: ایران رتبه پنجم بهبود شاخص کارآفرینی را دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری در همایش هفته جهانی کارآفرینی با طرح این موضوع که فعالان عرصه کارآفرینی از دولت تسهیلگری می خواهند نه مداخله، اظهار کرد: همه مدعی حمایت از کارآفرینی هستیم و در برگزاری همایش کارآفرینی از هم سبقت می گیریم و در عین حال تعارض هایی وجود دارد.

وی در همین رابطه افزود: گلوگاه های اساسی اکوسیستم کارآفرینی در ایران پوشش انواع ریسک و عبور از آنهاست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از سخنانش گفت: ایران رتبه پنجم در بهبود شاخص کارآفرینی در جهان را دارد.

در حال نوشتن...