مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار گفت: دولت قوانین کارآفرینی استارت آپی را تدوین می کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، رحیم سرهنگی در حاشیه همایش روز کارآفرینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سعی می کنیم پیشبرد کسب و کار را تسهیل کنیم و برنامه هایی در این حوزه اجرا می کنیم که بخش کوچک این برنامه ها تسهیلات است.

وی در ادامه تصریح کرد: مشکل اصلی کارآفرینان مسائل مربوط به تسهیلات راه اندازی کسب و کار و اخذ مجوزهایی است که باید از دستگاه های دیگر اخذ کنند.

سرهنگی ادامه داد: اگر بتوانیم سهولت در راه اندازی کسب و کارها را ایجاد کنیم کارآفرینان بیشتری فرصت ایجاد کسی و کار خواهند یافت و البته کسانی که نوآوری داشتند موفق شدند همه این مراحل را به نحو بهتری پشت سر بگذارند.

وی از توسعه کسب و کار فراگیر و توسعه اشتغال روستایی خبر داد و افزود: به نظر می رسد مشکل اساسی همچنان سهولت کسب و کار است و باید قید و بندهای را کم کرد.

مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار به ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان روش تسهیل گر در توسعه کارآفرینی اشاره کرد و افزود: با روش پنجره واحد بسیاری از روند کارهای کارآفرینی تسهیل پیدا کرده است و در این حوزه بخش خصوصی را ورود دادیم و نیمی از اعتبار صنذوق ذخیره ارزی را پرداخت کردیم و با توجه به افزایش نرخ ارز از ماه آینده میزان وام های پرداختی قابل توجه خواهد بود.

سرهنگی در بخشی از سخنانش به توسعه کسب و کار پرداخت و گفت: در مقوله کارآفرینی به حوزه ای می پردازیم که امکان حضور در بازارهای جهانی را دارند و مرحله تامین مالی را گذراندند و نیازمند ارتباط با یک بازار است.

وی تاکید کرد: اگر کسب و کارها هوشمند باشند می توانند مسیر رشد را به سرعت طی کنند.

مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار موج مبنی بر کارآفرینی استارتاپ آپی و تعداد این کسب و کارها گفت: در دفتر توسعه کارآفرینی بخش کسی و کار دیجیتال داریم و پارادایم توسعه آنها متفاوت با کسب و کارهای دیگر است و دولت قوانین و مقررات این نوع کسب و کارها را تدوین می کند. 

سرهنگی در همین رابطه افزود: وظیفه دولت این است که استاندارد سازی های جهانی را برای کارآفرینان فراهم کرده و در مسیر بازارهای جهانی همراهی و همکاری کار را به وجود آورد و در این رابطه مستقیم ورود نمی کند و باید مشوق هایی را ایجاد کند.

مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار عنوان کرد: باید شرکت های تسهیل گر کسب و کارها کوچک و متوسط را به آزمایشگاه های تخصصی و مطابق با استانداردهای جهانی وصل کرد.

سرهنگی در همین موضوع گفت: با کارآفرینان موفق جهان از طریق ارتباط تصویری با کارآفرینان داخلی ارتباط برقرار می کنیم.

وی در پایان گفت: دفتر توسعه کارآفرینی در حال شبکه سازی بین کار کارآفرینان هستیم و هر سال جشنواره کارآفرینان برتر را برگزار کرده و در هر دوره به تعداد آنها افزوده می شود.