پیروز حناچی در جلسه فوق العاده شورای شهر سرپرست شهرداری تهران شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، پیروز حناچی در جلسه فوق العاده شورای شهر که به منظور انتخاب سرپرست شهرداری تهران تشکیل شد به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.

پیروز حناچی با ۱۷ رای اعضای شورای شهر سرپرست شهرداری تهران شد.