جلسه فوق العاده شورای شهر به منظور تعیین سرپرست شهرداری تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، جلسه یکصد و دومین جلسه شورای شهر به صورت فوق العاده در بعد از ظهر یکشنبه ۲۷ آبان به منظور تعیین سرپرست شهرداری تهران تشکیل شد.

در این جلسه انتخاب سرپرست شهردار تهران در پی ابلاغ پایان کار شهرداران بازنشسته، تنها دستور جلسه شورای شهر است.

محسن هاشمی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: جلسه فوق العاده امروز به پیشنهاد و هم اندیشی با شهردار و وزارت کشور به منظور انتخاب سرپرست تشکیل شده است و اصرار آقای افشانی مبنی تعیین سرپرست بود.

وی ادامه داد: اعضای شورای شهر می توانند کاندیداهای خود را در برگ رای بنویسند.

پس از آن اعضای شورای شهر با رایزنی گزینه های مورد نظر خود را مطرح کردند.

در این بین اسامی آقای معزی و حناچی به عنوان سرپرست شهرداری از سوی اعضای شورای شهر مطرح شد.

محسن هاشمی در این جلسه اظهار کرد: با مجموع صحبت ها در گزینه برای سرپرست شهرداری مطرح است و این گزینه به رای گذاشته شد و با مجموع ۱۷ رای به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.