سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در توئیتی از برگزاری جلسه فوق العاده شورا برای تعیین سرپرست شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری موج، علی اعطا در توئیت خود گفته است: «با توجه به ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر خاتمه خدمت شهرداران بازنشسته و ضرورت تعیین سرپرست، که اکنون به شورا ارسال شد؛ شورای اسلامی شهر تهران امروز یکشنبه 27 آبان ساعت 15 جلسه علنی فوق العاده به منظور تعیین سرپرست خواهد داشت.»

گفتنی است؛ صبح امروز معاون وزارت کشور از پایان ماموریت شهرداران بازنشسته خبر داد و از این رو، شورای اسلامی شهر تهران در شرایطی که هنوز حکم پیروز حناچی، شهردار منتخب تهران از سوی وزارت کشور تایید نشده است، ناگزیر به تعیین سرپرست است.