معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران گفت: شهرداری باید زمینه برای بهبود محیط کسب و کار را فراهم کند و در مقابل هم دارندگان کسب و کار، هزینه آثار خارجی فعالیت خود را متحمل شوند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، سکینه اشرفی در جلسه کمیته مالی و اقتصادی شهری برنامه سوم توسعه شهر تهران که با حضور سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: کسب و کارهایی که با توجه به نقش پایتختی تهران شکل گرفته، دارای آثار خارجی بر شهر هستند که هزینه این آثار، بر شهرداری و شهروندان تهران تحمیل می‌شود و در برنامه سوم توسعه شهر تهران باید ترتیباتی اتخاذ شود که جبران این هزینه‌ها از قبیل آلودگی، ترافیک و مسائل اجتماعی تدارک دیده شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران در ادامه به موضوع حمایت از کسب و کارهای نوین در شهر اشاره کرد و گفت: پرهیز از بنگاه‌داری شهرداری، ایجاد زمینه‌های بهبود کسب و کار و رونق فضای اقتصادی در شهر و رفع تزاحم باید مورد توجه و تاکید در اقتصاد شهری قرار گیرد.

افزایش درآمد پایدار شهری نتیجه بهبود فضای کسب و کار باشد

زریر نگین تاجی، سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در این جلسه، با اشاره به هزینه‌های شهرداری برای توسعه کسب و کارها گفت: شهرداری تهران سهمی در اقتصاد فرهنگ در سطح شهر ندارد زیرا متولی سینما، متولی کتاب و متولی گردشگری در شهر کسان دیگری هستند؛ لازم است تا در برنامه سوم توسعه شهر تهران، جایگاهی برای این موضوعات دیده شود.

وی اضافه کرد: اگر قرار باشد شهرداری به رونق کسب و کار کمک کند اما نفعی به شهر و شهروندان نرسد، قابل قبول نیست.

نگین‌تاجی اظهار کرد: در یک سند جامع باید چارچوب نحوه فعالیت شهرداری در حوزه بهبود فضای کسب و کارها مشخص شود و هزینه‌ای که شهرداری در این بخش انجام می‌دهد باید به افزایش درآمدهای شهری منجر شود.

در این جلسه، که با حضور دو معاون شهردار و کارشناسان حوزه اقتصاد شهری و برنامه و بودجه برگزار شد، احکام پیشنهادی برنامه سوم توسعه شهر تهران در حوزه مالیه و اقتصاد شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر یکپارچه‌سازی سیستم‌های خدمات‌رسانی شهری برای افزایش وصول درآمدهای شهرداری تاکید شد.