وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در شرایط اسف بار تحویل مرحوم نوربخش شد، گفت: شهادن می دهم نوربخش نگاه حرفه ای به تامین اجتماعی داشت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، علی ربیعی در حاشیه مراسم تشییع پیکر سید محمدتقی نوربخش و تاج الدینی رئیس و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مرحوم نوربخش سازمان تامین اجتماعی را با وضعیت اسف بار تحویل گرفت و من شهادت می دهم نگاه غیر حرفه ای به سازمان و اموال سازمان نداشت.

ربیعی ادامه داد: آن مرحوم؛ کارگران و بازنشستگان را به نوعی صاحب کار خود می دانست.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: دکتر نوربخش انسان اخلاق مداری بود و شبانه روز برای بازنشستگان تلاش می کرد.