معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: درگذشت دکتر نوربخش ضایعه بزرگی برای دولت و تامین اجتماعی بود و امیدواریم بتوانیم راه خدمتگذاری به مستضعفین جامعه را همچون نوربخش ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری در حاشیه مراسم تشییع پیکر رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون پارلمانی این سازمان گفت: ضایعه بزرگی بود درگذشت دکتر نوربخش و این ضایعه برای ملت و دولت بود که خدمتگذار خوبی را از دست داد.

معاون اول رییس جمهور ضمن عرض تسلیت به خانواده های مرحوم نوربخش و تاج الدینی اظهار کرد: به خانواده بزرگ تامین اجتماعی تسلیت عرض می کنم.

جهانگیری ادامه داد: دکتر نوربخش مدیر وظیفه شناسی بود و هیچ وقت نسبت به تامین اجتماعی کمترین سهل انگاری و قصوری در انجام وظایف خود انجام نمی داد.

وی تصریح کرد: مرحوم نوربخش با دلسوزی تمام خدمت می کرد و احساس می کرد که یک مجموعه ای از ضعیف ترین اقشار جامعه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

معاون اول رییس جمهور همچنین عنوان کرد: دکتر نوربخش با عشق و علاقه خدمت می کرد و مردم ضعیف جامعه را دوست می داشت.

جهانگیری یادآور شد: دکتر نوربخش پزشک سرشناسی بود و از خانواده متدینی بود.

وی تاکید کرد: من فکر می کنم درگذشت دکتر نوربخش برای دولت و تامین اجتماعی ضایعه بزرگی بود.

معاون اول رییس جمهور گفت: امیدوارم بتوانیم راه خدمتگزاری به محرومین جامعه، به مستضعفین جامعه و خدمت به طبقه کارگر را همچنان ادامه دهیم.