شهردار منتخب تهران با مهم شمردن اسناد تهران گفت: فیلم خیابان لاله زار ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، پیروز حناچی در مراسم رونمایی جلد دوم کتاب تهران نگاری با اشاره به پیام پیامبر رحمت گفت: پیامبر با این پیام که برای اکرام اخلاق مبعوث شدم در دل جهانیان راه یافت.

وی خاطر نشان کرد: امروز روز کتاب و کتابخوانی است و امروز برای رونمایی کتاب تهران نگاری تشخیص دادیم به مهد کتابخوانی بیاییم و شهرداری مجموعه های بسیاری در حوزه کتاب دارد.

شهردار منتخی تهران همچنین گفت: این کتاب در جلد دوم مربوط به دوره های مظفری و ناصری است و به یاری خدا کارهای اسنادی تهران را ادامه خواهیم داد.رونمایی از مجموعه کتاب تهران نگاری

حناچی یادآور شد: برخی از نسخ قدیمی در کتابخانه های مطرح جهان موجود است و آنها را جمع آوری خواهیم کرد.

وی افزود: کتاب تهران نگاری به دلیل آنکه مصور است غنای خوبی دارد و منشاء خیر خواهد بود.

شهردار منتخی تهران گفت: یکی از وظایف شورای شهر و شهرداری تهران این است که آلزایمر را از مردم تهران بگیریم چرا که مردمی که تاریخ خود را فراموش کنند، آلزایمر می گیرند.

حناچی بیان کرد: لازم است تاریخ را توسعه دهیم و تولید اسناد تهران را پیگیری می کنیم و فیلمی در خصوص خیابان لاله زار تهران ساخته می شود.