نویسنده تهران نگاری با بیان اینکه هدف پروژه تهران نگاری دسترسی به اسناد پایه تهران است، گفت: پروژه تهران نگاری ۲۰ جلد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، رضا شیرازیان در مراسم رونمایی از جلد دوم کتاب تهران نگاری اظهار کرد: پس از رونمایی کتاب اطلس تهران قدیم پروژه تهران نگاری شکل گرفت و قرار است ۱۷ ماده اصلی در مورد تهران را مورد پژوهش قرار دهد.

وی افزود: تهران نگاری سال ۹۶ با جلد نخست خود چاپ شد و تهران در مطبوعات قاجار امروز رونمایی شد و جلد سوم هم تا ۶۵ درصد آماده است.

مولف کتاب تهران نگاری خاطر نشان کرد: جلد چهارم شامل تهران در دوران پهلوی آغاز شده و قرار است ۵۰۰ زندگی نانه و سفرنامه در مورد تهران که شکل اسنادی است ذکر شود.

شیرازیان اظهار کرد: مجموعه تهران نگاری ۲۰ جلد خواهد بود و از جلد ۱۴ به بعد وارد اشخاص و استخراج منابع مرتبط با آنها می شویم.

وی یادآور شد: هدف اصلی پروژه تهران نگاری دسترسی به اسناد پایه تهران در حوزه های مختلف است.

نویسنده کتاب تهران نگاری به کاغذ اخبار به عنوان قدیمی ترین روزنامه تهران اشاره و عنوان کرد: چالش ما در استنساخ بود و از افراد حرفه ای استنساخ دوره قاجار کمک گرفتیم.

شیرازیان به بهره گیری از روزنامه های قدیمی پرداخت و گفت: افراد و موسسات متعدد در شش سال گذشته به من در تهیه این پروژه کمک کردند.