دادستان تهران با طرح این موضوع که باز سازی اجتماعی و فرهنگی زمان می برد، گفت: برنامه ریزی اجتماعی ۱۰ سال دیگر پاسخ می دهد و نتیجه بخش خواهد بود.

عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری موج در خصوص نقش سازمان امور اجتماعی کشور در کاهش  آسیب های اجتماعی اظهار کرد: یکی از کارهای بسیار خوبی که مقام معظم رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی انجام دادند، ایجاد مرکزیتی برای مسایل آسیب ها بود.

وی ادامه داد: در گذشته شورای اجتماعی کشور وجود داشت اما نمی توانست مرکزیت خود را اعمال کند.

دادستان تهران یادآور شد: پس از آنکه اولین جلسه سازمان امور اجتماعی با حضور رهبر انقلاب تشکیل شد، زمینه مدیریت مسائل حوزه آسیب های اجتماعی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه در گذشته جلسات شورای اجتماعی حول محور آسیب های اجتماعی نبود، یادآور شد: شورا نمی توانست نقش غایی خود را تامین کند و در حد تشکیل جلسه و انجام وظیفه سازمانی پیگیری مسائل را پیش می برد.

دادستان تهران تشکیل سازمان امور اجتماعی و جلسه با مقام معظم رهبری را موجب ورود به حوزه جریان سازی در مسائل جامعه و آسیب های دانست و ادامه داد: جلسه با مقام معظم رهبری و توجه شورای اجتماعی، جریان سازی درایت مقوله شکل گرفت.

جعفری دولت آبادی افزود: به سازمان امور اجتماعی کشور امیدوارم، نه آنکه با تشکیل جلسات مسائل اجتماعی حل می شود؛ اما همین که با نظم قابل توجه هر ۱۵ روز یکبار با تشکیل جلسه، نمایندگان همه دستگاه های اجرایی و تصمیم سازی کشور حضور یافته و فضای طرح و بررسی مسائل وجود دارد، فرصت مناسبی برای رفع آسیب های جامعه است.

وی با یادآوری فرافکنی دستگاه ها در گذشته پیرامون انجام وظایف خود حول محور مسائل اجتماعی، گفت: دستگاه هایی که در انجام وظایف قانونی خود، موقعیتی متناسب با امکانات نداشتند در مرکز اعمال مدیریت قرار گرفتند چرا که پیشتر دستگاه هایی که وظایفی حول محور مسائل اجتماعی داشتند، بودجه کافی در اختیار نداشتند و برخی از سازمان ها بودجه داشتند و وظایف متناسب نداشتند.

دادستان تهران اظهار کرد: شورای امور اجتماعی در مرکز اعمال مدیریت قرار گرفت و در ارائه طرح ها، تقسیم بودجه ها اثرگذار است.

وی تصریح کرد: معتقدم مسائل اجتماعی صرفا با تشکیل شورا حل نمی شود اما سازمان امور اجتماعی موفق شده ورود خوبی به جریان های اجتماعی داشته باشد.

دادستان تهران با بیان اینکه دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس سیاست گذاری هایی که در شورای اجتماعی انجام می شود، برنامه های خود را اجرا کنند.

جعفری دولت آبادی همچنین تصریح کرد: مسائل اجتماعی دیر پاسخ است و مانند تخریب ساختمان نیست، بازسازی فرهنگی و اجتماعی زمان می برد و اگر برنامه ها همانطور که در شورای اجتماعی تصویب می شود‌، اجرا شود هم حدود ۱۰ سال آینده نتیجه بخش خواهد بود.

وی در همین رابطه ادامه داد: عملی شدن برنامه های مصوب در حوزه اجتماعی ۱۰ سال زمان نیاز دارد مشروط به آنکه برنامه هایی که در کاغذ نوشته می شود استانهای کشور را هم در نظر گرفته باشد.

دادستان تهران تاکید کرد: شورای اجتماعی می تواند در مقام هماهنگی و در مقام تعیین سیاست ها، پیگیری و اجرای مصوبات، مطالبه گری از دستگاه ها در گزارش های فصلی و سالانه تاثیرگذار باشد و نگذارد مسائل اجتماعی فراموش شود.