کاندیدای شهرداری تهران تاکید کرد: بدون وجود یک برنامه جامع و راهبردی، امکان حل مسایل و مشکلات شهری وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید کامل تقوی نژاد کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه برنامه ای جامع و راهبردی با عنوان «تهران شهر زندگی» به منظور برنامه ریزی موثر در زمینه مدیریت شهری تدوین شده، عنوان داشت:  نخستین اقدام او در شهرداری تهران اجرای این برنامه جامع خواهد بود.

وی اظهار داشت: امروز شهر تهران با ابرچالش هایی همچون رشد بی سابقه جمعیت، ترافیک و آلودگی محیط زیست، ناکافی بودن شبکه حمل و نقل عمومی، فرسودگی بافت شهری و مسایلی از قبیل تورم بالا و به تبع آن افزایش کم سابقه هزینه های مدیریت شهری، تهدید سلامت اجتماعی و بهداشت روان شهروندان، نامتوازن بودن روند توسعه شهری بین مناطق مختلف تهران و به طور کلی پایین بودن کیفیت زندگی شهروندان تهرانی در همه ابعاد رو به رو بوده و البته مخاطراتی همچون سیل، زلزله و سایر حوادث غیرمترقبه نیز آن را تهدید می کند.

تقوی نژاد تاکید کرد: با تکیه بر این برنامه جامع، ضمن شناسایی این ابرچالش ها و مسایل و مشکلات شهری، برنامه‎ها و استراتژی های متنوعی برای حل این مسایل ارایه شده است.

وی اضافه کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی با تاکید بر شبکه حمل و نقل ریلی است که این اقدام در کنار سایر اقدامات همچون کاهش ترافیک در مراکز شهری و افزایش مطلوبیت حمل و نقل عمومی،  به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا کمک شایان توجهی می کند. 

وی با بیان اینکه مدیریت بحران کلان شهری همچون تهران بر عهده شهرداری گذاشته شده، خاطرنشان کرد: مقوله ایمنی از مهمترین شاخص های ارزیابی کیفیت زندگی در شهرها به شمار می رود و به همین منظور، در برنامه جامع یاد شده، راهکارهای موثری به منظور به حداقل رساندن آسیب پذیری ناشی از بروز زلزله و سایر بلایای طبیعی پیش‎بینی شده که از مهمترین آنها می توان به ایمن سازی شهر در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز، بهبود سیستم ایمنی، آتش نشانی و مدیریت بحران، کاربست اصول پدافند غیرعامل در شهر تهران، فرهنگ سازی در زمینه مدیریت بحران و سایر اقدامات کلیدی اشاره کرد.

کاندیدای شهرداری تهران همچنین تاکید کرد: صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز، حفاظت از بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و مناظر شهری و ارتقای سلامت اجتماعی شهروندان از جمله برنامه های اولویت دار او در صورت تصدی شهرداری تهران خواهد بود.