کاندیدای شهرداری تهران گفت: باید با بهره گیری از نظرات متخصصان و برنامه ریزان، سیاستی مناسب به منظور رفع معضلات موجود پیش گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید کامل تقوی نژاد، کاندیدای شهرداری تهران گفت: پیاده سازی برنامه های توسعه ای در شهر تهران در گرو بهره گیری از نظرات نخبگان، صاحبنظران و دانشگاهیان، بهره گیری از مشارکت های مردمی است و تلاش می کنیم با اتخاذ تصمیمات راهبردی کیفیت زندگی شهروندان تهرانی را ارتقا دهیم.

وی در خصوص برنامه های پیش بینی شده به منظور کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی های زیست محیطی، گفت: آلودگی هوا، خاک و آب های زیرزمینی، وجود فعالیت های خطرآفرین و آلاینده در سکونتگاه ها، معضل تفکیک و بازیافت پسماندها، مدیریت بهینه منابع آب و بسیاری دیگر از مواردی هستند که باید با اتخاذ روش های مناسب و برنامه ریزی صحیح مدیریت شود تا شاهد ارتقا کیفیت زیست شهری باشیم.

تقوی نژاد با بیان اینکه باید با بهره گیری از نظرات متخصصان و برنامه ریزان، سیاستی مناسب به منظور رفع معضلات موجود پیش گرفته شود، تصریح کرد: باید ضمن تنظیم برنامه جامع برای مقابله با سایر انواع آلودگی، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را در دستور کار قرار داد. همچنین ضمن الزام سازندگان به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ساختمان، ارتقا سطح آموزش زیست محیطی شهروندان را دستور کار قرار داد.

وی افزود: نظارت بر استانداردسازی زیست محیطی در کلیه فعالیت های شهری، تعیین تکلیف پسماندهای بیمارستانی و خطرناک، ترویج استفاده از انرژی های نو نظری خودروهای هیبریدی، تدوین برنامه جامع مواجهه با فرونشست زمین و تقویت، تشویق و استفاده از توانایی سمن ها و مشارکت های اجتماعی در ارتقا کیفیت زیست شهری از جمله سیاست هایی است که باید با جدیت بیشتری به آنها پرداخته شود.

کاندیدای شهرداری تهران تاکید کرد: اتخاذ برخی اقدامات کلیدی در این حوزه می تواند تهران را محل بهتری برای زندگی کند. اقداماتی مانند الزام به نصب وسایل کنترل ذرات و گازها در بنگاه های صنعتی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، کاهش سن خودروهای حمل و نقل عمومی، افزایش نسبت پسماند جمع آوری شده به روش مکانیزه به کل پسماندهای تولیدی، ایجاد و توسعه 100 ایستگاه جایگاه سوخت کوچک با کمک سرمایه گذاران و بسیاری اقدامات کلیدی دیگر.