کاندیدای شهرداری تهران تاکید کرد: شهرداری به عنوان اصلی ترین نهاد مدیریت شهری بایستی مداخله تاثیرگذاری در حوزه اجتماعی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید کامل تقوی نژاد کاندیدای شهرداری تهران گفت: سرمایه اجتماعی، سبک و کیفیت زندگی، امنیت و مشارکت اجتماعی را مهم ترین مولفه های توسعه اجتماعی متناسب با ابعاد شهر است.

وی افزود: با افزایش جمعیت سبک زندگی شهری نیز دگرگون شده و بایستی بر روی ابعاد مختلفی مانند نحوه گذران اوقات فراغت، توزیع عادلانه منابع و امکانات تفریحی-آموزشی، سبک مصرف، ورزش همگانی، ترویج ساده زیستی و غیره تمرکز یافت و منابع خود را در این مسیر هدایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری به عنوان اصلی ترین نهاد مدیریت شهری بایستی مداخله تاثیرگذاری در حوزه اجتماعی داشته باشد، افزود: متاسفانه نبود قوانین پشتیبان، وجاهت قانونی لازم را به شهرداری برای ورود به این حوزه ها نمی دهد اما راهبردهای مختلفی برای بهبود شرایط موجود، وجود دارد.

کاندیدای شهرداری تهران ظریف سازی و توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی شهروندان را هدف اساسی برای بهبود سلامت اجتماعی، سبک زندگی و سلامت روان شهروندان دانست و اظهارداشت: استفاده از مشارکت سازمان های مردم نهاد برای کمک به کاهش آسیب های اجتماعی، توسعه مشارکت و ارتقا نقش شورایاری ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری با رویکرد محله محوری، تعدیل نابرابری های اجتماعی و تامین خدمات و فضاهای عمومی متناسب با نیاز شهروندان، مشارکت، تعیین حدود و تقسیم کار با نهادها و دستگاه های ذیربط در شناسایی، پیشگیری و رفع ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی از جمله سیاست های محوری در این حوزه است.

وی با تشریح اقدامات کلیدی در این حوزه گفت: راه اندازی مرکز رصد نوسانات کیفیت زندگی شهر تهران، ایجاد بانک ایده شهر به منظور استقرار شهرخلاق، ایجاد زیرساخت های توسعه شاخص های شهر دوستدار سالمندان، ترویج بهداشت عمومی و توانمند سازی شهروندان در حوزه سلامت، ساماندهی کودکان کار و خیابان، پایش و ارزیابی مستمر سرمایه اجتماعی شهر، تسهیل گری امور اجتماعی و فرهنگی با همکاری هنرمندان، اصحاب قلم و رسانه ها تنها بخشی از اقداماتی است که با اجرایی شدن آنها می توان شاهد بهبود کیفیت زندگی اجتماعی در شهر تهران بود.