وزیر کشور از بررسی عملکرد سازمان صدا و سیما و سینما در شورای اجتماعی کشور خبر داد و گفت: عملکرد صدا و سیما در یکسال گذشته با هدفگذاری ها منطبق است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران ضمن تشریح محتوای نشست یکصد و هشتم این شورا که با حضور مسئولان مربوطه از سه قوه اجرایی برگزاری شد، اظهار کرد: عملکرد صدا و سیما و سینما در حوزه اجتماعی با تکیه بر آسیب های اجتماعی بررسی شد.

وی افزود: سیاست ها و هدف گذاری ها و مجموعه اقداماتی که انجام شده نشان می دهد در بخش های فرهنگی و رسانه ای کشور هم به اشتراک معنا و درک دقیق موضوع و هم هماهنگی بسیار خوبی شکل می گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه برنامه های ارائه شده در جلسه امروز نشان می دهد که ظرف یکسال گذشته در حوزه سینما و سازمان صدا و سیما اقدامات با هدفگذاری های انجام شده، تطبیق دارد، گفت: این می تواند نوید بخش باشد که در عرصه آموزش، آگاهی بخشی و فرهنگسازی در جامعه بتوانیم از ظرفیت رسانه ای استفاده کنیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: لازم است در این موضوع به عنوان یک موضوع اجتماعی مردم مستقیماً درگیر شوند و به صحنه بیایند و استفاده از فضای مجازی و ظرفیت های آن یکی از سیاست هایی بود که اینجا مطرح شد.

وی همچنین بیان کرد: با پیگیری های مستمر که مقرر شد پیوست فرهنگی و اجتماعی شامل اهداف و سیاست ها تنظیم شود و ابلاغ می کنیم و پیگیری های لازم، هماهنگی ها و همکاری ها و حمایت ها که بتوانیم سیاست های ابلاغی آسیب های اجتماعی را با نتایج مثبت انجام دهیم.