رسول کشت پور که از اعضای شورای برای حضور در دور دوم انتخاب شهردار ۱۴ رای گرفته بود؛ از حضور در انتخابات شهرداری انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رسول کشت پور که از اعضای شورای برای حضور در دور دوم انتخاب شهردار ۱۴ رای گرفته بود؛ قبل از ارائه برنامه هایش خبر انصراف از کاندیداتوری شهرداری تهران به گوش می رسد.

شنیده ها حاکی از آن است که این کناره گیری صورت گرفته اما اعضای شورای شهر این خبر را تایید رسمی نکرده اند.

این اتفاق پس از نشست خبری دیروز کشت پور و عدم اقناع خبرنگار موج از سوال مربوط به معاون اول کشت پور در شهرداری منطقه 2 صورت گرفت.

قرار است امروز  نامزدهای شهرداری تهران برنامه های خود را در شورای شهر ارائه کنند که از بین آنها دو نفر انتخاب و در نهایت یک نفر در روز سه شنبه ۲۲ آبان به عنوان شهردار تهران معرفی شود.