چهار پروژه عمرانی تهران با حضور افشانی شهردار تهران به طور همزمان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، آیین افتتاح و بهره برداری از 4 پروژه عمرانی شهر تهران که با حضور محمدعلی افشانی شهردار تهران برگزار شد.

پروژه دوربرگردان غیر همسطح شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره)، بعد از تقاطع آزادی، دوربرگردان غرب به غرب، طرح ایمن سازی پل مدیریت و پل رودخانه کن تقاطع بزرگراه شهید خرازی عناوین این پروژه هاست.افتتاح و بهره برداری از  پروژه عمرانی شهر تهران

زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام) ره) شامل سه مقطع اجرایی است و علاوه بر روان سازی جریان عبور و مرور در این بزرگراه، بار ترافیکی تقاژه غیر همسطح بزرگراه های یادگار و شیخ فضل الله نوری را کاهش می دهد.

این پروژه با خاکبرداری ۳۰ هزار متر مربع و ۷ هزار و ۶۰۰ متر مکعب خاکریزی همچنین ۶ هزار و ۸۰۰ متر مکعب بتن ریزی یک هزار تن آسفالت هزینه تقریبی ۱۲ میلیارد تومان داشت.

۱۱ میلیارد اعتبار پروژه دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا

پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا (ع) شامل پنج پل رو گذر و یک مسیر زیرگذر است و موجب تسریع در گردش های ترافیکی در محدوده طرح کاهش ترددهای اضافی، تقلیل زمان سفر و صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.

این پروژه حدود ۱۱ میلیارد تومان هزینه در بر داشت و پنج هزار و پانصد متر مکعب بتن ریزی و بالغ بر ۲۴ هزار تن آسفالت ریزی داشت.

 ایمن سازی پایه های پل تقاطع بزرگراه شهید خرازی با رودخانه وردآورد با هدف پایدار سازی پایه های پل های شرقی - غربی بزرگراه شهید خرازی روی رودخانه وردآورد است.

در این پروژه با بهره گیری از مصالح طبیعی میزان نفوذپذیر بستر رودخانه و تغذیه سفره های آب زیر زمینی مورد توجه قرار گرفت و با حدود ۲ میلیارد تومان ۱۰ هزار متر مربع ژئوتکسنایل و ۷ هزار متر مربع گابیون بندی همچنین ۱۲ هزار متر مربع خاکبرداری و هزار متر مربع سنگریزه های پشت دیواره ها اجرا شد.

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه شهید چمران با ما مدیریت با هزینه ای حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شد و در آن ۲۰ تن ورق های فولادی ساخته و استفاده شد، همچنین ۳ هزار و ۴۰۰ کیلو آماتور بندی انجام و ۲۴ نیوپرن تعویض شد.