معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران هم اکنون با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 107 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری گفت: وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال حاضر نیز با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 107 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران؛ اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 مورخ 19 آبان ماه با شاخص 93در شرایط سالم قرار داشت.

محمد رستگاری خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص (29) پاک، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص (50) پاک و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص (93) سالم بود.