رای گیری انتخاب کاندیداهای نهایی شهرداری تهران با حاشیه هایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار موج، طولانی شدن زمان رای گیری و شمارش آرا موجب گمانه زنیِ رایزنی اعضای شورای شهر در انتخاب پنج نفر کاندیدای شهرداری تهران بود که ظاهرا در انتخاب خود تامل و تردید داشتند و هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده بودند.

مکالمه تلفنی اکثر اعضا در زمان رای گیری دیگر شائبه رایزنی های اعضای شورای شهر در این مورد بود.

احتمال مکالمه تلفنی محسن هاشمی با عارف

به گزارش موج، بر اساس دیده ها و شنیده ها محسن هاشمی رئیس شورای شهر در زمان رای گیری اعضا به دفتر کار خود در طبقه اول شورا مراجعه کرد و با محمدرضا عارف گفتگوی تلفنی داشته داشته است، البته صحت این موضوع مورد تایید خبرگزاری موج نیست و صرفاً یک گمانه زنی است.