عضو هیات رئیسه شورای شهر با بیان اینکه شهرداری بودجه انقباضی به شورای شهر ارائه دهد، بیان کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه امروز روز همدلی است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، زهرا نژادبهرام در جریان جلسه روز سه شنبه ۱۵ آبان با اشاره به تحریم های ظالمانه گفت: امروز روز همگرایی ملی است.

وی تصریح کرد: همگرایی و نشاط راه برون رفت در شرایط و مشکلات اقتصادی پیش روی ماست.

عضو هیات رئیسه شورای شهر با طرح این مهم که باید فضای نشاط با شروع ماه ربیع مورد توجه باشد، بیان کرد: مردم باید با همدلی از گران فروشی پرهیز کنند.

نژاد بهرام تصریح کرد: شهرداری باید در این شرایط بودجه انقباضی را تهیه و به شورای شهر ارائه دهد.

وی در پایان گفت: شهرداری می تواند با توسعه میادین میوه و تره بار و خدمات عمومی و حمل و نقل ارزان شرایط زندگی شهروندان را تسهیل کند.