امروز پیش از آغاز جلسه نود و هشتم شورای شهر اسامی سیزده کاندیدای تصدی سمت شهرداری، نهایی می شود.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، محسن هاشمی پیش از آغاز جلسه نود و هشتم شورای شهر اسامی سیزده کاندیدای تصدی سمت شهرداری را اعلام کرد و افزود: عباس آخوندی، غلامرضا انصاری، محسن پورسید آقایی، کامل تقوی نژاد، نصر الله جهانگرد، سمیه اله حسینی مکارم، پیروز حناچی، مصطفی سالاری، رسول کشت پور، محمدرضا واعظ مهدوی، علی اوسط هاشمی، سید مناف هاشمی و محسن هاشمی رفسنجانی به ترتیب حروف الفبا است.

وی با بیان اینکه با برخی از کاندیداهای پیشنهادی اعضای شورای شهر تماس گرفتیم و در نهایت این لیست ۱۳ نفره نهایی شد.

رئیس شورای شهر خاطر نشان کرد: اسامی این ۱۳ نفر با نظر اعضای شورا نهایی شده و برخی از اعضا من را هم در لیست انتخابی خود قرار دادند.

هاشمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر شما رای بیاورید، انصراف می دهید؟ گفت: در هر صورت به رای اعضای شورا احترام می گذارم و امروز از این لیست ۱۳ نفره پنج نفر در دستور اول شورای شهر انتخاب می شوند.