مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهردای نداشتن اطلاعات کافی دستگاه های دولتی نسبت به طرح تفضیلی را یکی از موانع اجرای این طرح در شهر تهران دانست و گفت: توازن منطقه ای در تهران رعایت نشده و مناطقی با کمبود سرانه ها و فقر سرانه در ابعاد مختلف شهری مواجه شدند.

سید حمید موسوی در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری موج، با بیان اینکه طبق طرح تفضیلی همه وزارتخانه ها و سازمان ها در یک برنامه پنج ساله موظف به شناسایی و معرفی آسیب های شهر تهران هستند، اظهار کرد: در سند راهبردهای جامع شهر تهران قید شده و باید کمبودهای سرانه در تهران معرفی شود.

وی ادامه داد: لازم است ضمن خرید املاک مورد نیاز در برنامه پنجساله این مهم در طرح تفضیلی تامین شود و با وجود آنکه این سند توسط شورای عالی شهرسازی تصویب شده است و زمان اجرای آن از سال 91 تا 96 بود، امکان اجرا نیافت.

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری با اشاره به این مهم که دستگاه های اجرایی اهتمامی به این مهم نداشتند تا طرح جامع تفضیلی اجرا شود، افزود: یکی از مشکلات مدیریت شهری، بی اطلاعی نظام اجرایی از راهبردهای طرح جامع است.

موسوی در خصوص سرانه های دارای کمبود و نداشتن توازن در مناطق مختلف شهر گفت: در مناطقی با توسعه و انبوه ساخت و ساز مواجهیم و در مناطقی فقر سرانه تشدید می شود.

وی یادآور شد: اگر سازمان های به تناسب شهرداری که کار سرانه را انجام می دهد، ورود پیدا می کردند مشکلات به شکل دیگری مدیریت می شد.

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهردای همچنین  در مورد توسعه ساخت و ساز و شهری و مهاجرت به پایتخت اظهار کرد: شاید ساخت و ساز بر بخشی از جمعیت در کلان شهر تهران اثرگذار باشد اما آیتم ها و فاکتورهای دیگری بر مهاجرت تاثیرگذار است.

موسوی یادآور شد: ممکن است شرایط زندگی سخت در تهران جمعیت را کاهش دهد و یا وفور امکانات، شغل و نظایر آن هم به نوبه خود جمعیت را افزایش دهد و جاذبه های خود را داشته باشد.

وی در مورد تامین منابع و انرژی مورد نیاز در تهران به رونمایی از لایحه انرژی های تجدیدپذیر در شهرداری پرداخت و گفت: به زودی این لایحه را رسانه ای خواهیم کرد.