فوریت طرح الزام شهرداری ها به کاهش پست های سازمانی در جلسه نود و هفتم شورای شهر رای نیاورد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، در جلسه نود و هفتم شورای شهر در خصوص بررسی یک فوریت طرح " الزام شهرداری به کاهش حوزه های معاونتی از 9 به حداکثر 6 سطح سازمانی و حذف پستهای قائم مقامی و جانشین و مشاور در کلیه واحدها و شرکت ها تابعه، به رای گذاشته شد که با ۹ موافق و ۱۱ مخالف، فوریت آن تصویب نشد و به صورت طرح عادی در دستور قرار گرفت.

سکینه اشرفی که در جلسه علنی شورا حضور داشت در این رابطه با استناد به قوانین موجود بیان کرد: با توجه به ماده ۵۴ قانون شهرداری ها، سازمان اداری شهرداری ها با اطلاع انجمن شهر تصویب می شود.

وی تصریح کرد: ورود شورای شهر به این قانون مغایر بندهای ماده ۸۰ قانون تشکیلات شهرداری هاست.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اظهار کرد: موضوع مهم در این رابطه استخدام های خارج از ضابطه شهرداری است.