معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: قانون کافی و با ضمانت اجرا برای مقابله با متخلفان از مناسب سازی شهری و ساختمان ها نداریم.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در رابطه با فرونشست های زمین عنوان کرد: فرونشست ها دلایل متعددی دارد از جمله برداشت بی رویه از منابع آب های زیر زمینی و یا وجود قنات های فرسوده و قدیمی و در برخی مناطق عبور زیر ساخت های شهری بدون بهره مندی از دستگاه های مکانیزه برای احداث از دلایل عمده فرونشست زمین است.

حناچی یادآور شد: ۱۰ سال قبل ساختمانی در سعادت آباد فرو ریخت و علت آن یک قنات بود و در حال حاضر اطلاعات دقیقی از زیر شهر نداریم و تکنولوژی برای آن عمق وجود ندارد و شبکه قنات های ما شناسایی شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در رابطه با سبک معماری ایرانی گفت: در پروژه های قابل الگو هزینه نما را پرداخت می کنیم و در اداره کل معماری برنامه ای برای احیای معماری ایرانی در نظر داریم.

حناچی در پاسخ به خبرنگار موج که پیرامون اجرای نامناسب مناسب سازی پرسید، اظهار کرد: مرز کنترل و مالکیت در کشور را مرز دیوارهای ملک می شناسیم در حالیکه در کشورهای دیگر حریم اطراف هم جز مسئولیت های مالک است و شهرداری در همه حیطه ها وظیفه ندارد و در رابطه با مناسب سازی و الزامات اجرایی قوانین کافی نداریم.

وی در همین رابطه افزود: شیوه نامه مناسب سازی در حال ابلاغ است و بخشی از شهر در گذشته شکل گرفته و اصلاح آن زمان می برد و برخی از پروژه های ساختمانی که بهره برداری می شود و توسط شهروندان احداث می شود و پاره ای از ساختمان ها دولتی است که مقررات احداث جداگانه ای دارد.