وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۶۱ در وضعیت سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص ۶۱ در وضعیت سالم است.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونوکسیدکربن با شاخص (۱۴) سالم، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص (۴۴) سالم و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص (۵۶) سالم بود.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ یازدهم آبان ماه با شاخص ۵۶ در شرایط سالم قرار داشت.