ایران از نظر تقسیم بندی حوضه های اصلی آبریز، شامل ۶ حوضه اصلی است که در میان این ۶ حوضه آبریز، تنها میزان بارش ها در حوضه آبریز دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 8 آبان سال آبی 98-97 بالغ بر 21.4 میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 11.9 میلیمتر) 79.8 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 8.8 میلیمتر) 143.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

هوای کرمانشاه تا آخر هفته بارانی و سرد

حجم بارشها از اول مهر تا 8 آبان 35 میلیارد و 268 میلیون مترمکعب

ایران از نظر تقسیم بندی حوضه های اصلی آبریز، شامل 6 حوضه اصلی است که در میان این 6 حوضه آبریز، تنها میزان بارش ها در حوضه آبریز دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و در 5 حوضه آبریز دیگر شامل خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قروم، بارشهای سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش مواجه شده است.

جدول زیر جزئیات آمار بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا عصر روز هشتم آبان ماه را نشان می دهد.

جدول بارش