اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 5 متهم ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 5 متهم ارزی صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی  به صورت علنی برگزار شد.

این پنج نفر مدیر صرافی هستند که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه می‌شوند.

احسان صفوی امیر  به مبلغ ۴١ میلیون و ۶۴٣ هزار و ٣٩٠ دلار، بهداد بهرامی ٣٩ میلیون و ٩٠ هزار و ٨۵٠ دلار، سید مازن قاینی ٣٠ میلیون دلار، حمید انصاری ٢۴ میلیون و ۵٩٠ هزار و ۴۵٠ دلار و پیمان ارغوانی ١۵ میلیون و ١٨٧ هزار و ٩٨۴ دلار به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی محاکمه می شوند.