رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از تشکیل جلسه مشترک با اتحادیه حمل و نقل شهری به پیشنهاد خبرگزاری موج استقبال کرد و در همین رابطه گفت: بر اساس قانون حمل و نقل در شهر بر عهده شهرداری است.

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری موج، در مورد الزام به اخذ باربرگ برای کامیون های باربری شهری بیان کرد: مصوبه شورای شهر در ارتباط با وانت بارها بوده است.

وی با استناد به مصوبه اخیر شورای شهر در این رابطه بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر مبنای صدور باربرگ در شهر تهران به طور کلی مربوط به حمل بار در شهر تهران است.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر خاطر نشان کرد: حدود یکماه قبل این لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال شد و پس از بررسی در کمیسیون عمران در صحن شورا به تصویب رسید.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تصریح کرد: یکی از شاخص های توسعه یافتگی ساماندهی حمل بار است و بر این اساس سازمان شهرداری ها دستورالعمل حمل بار را ابلاغ کرده که بر اساس آن حمل بار در دورن شهر ساماندهی شود.

علیخانی همچنین افزود: متأسفانه از این ابلاغ زمان قابل توجهی گذشته و اقدامی در این مهم صورت نگرفته بود و بر این اساس لایحه ای از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال شد و در کمیسیون عمران و بودجه به طور مشترک بررسی شد.

وی در پاسخ به این پرسش که حمل بار تا کنون بر اساس چه ضوابطی انجام می شده؟ بیان کرد: حمل و نقل برون شهری باربرگ دارند اما در حمل بار در داخل شهر بدون باربرگ بود و قانوناً حمل بار و مسافر در دورن شهرها بر عهده شهردای است.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهردای در ارتباط با اظهارات رییس انجمن حمل و نقل کامیون شهری تصریح کرد: نمی توان صدور مجوز حمل بار در درون شهر را به صنف مربوطه واگذار کرد چرا که این طبق قانون بر عهده شهرداری است.

علیخانی یادآور شد: باربرگ مبداء و مقصد بار همچنین میزان بار حمل شده را مشخص خواهد کرد و هر گونه اطلاعاتی که در مورد بار لازم است را در آن مشخص خواهند کرد همچنین یک تعرفه 1000 تومانی برای هر باربرگ اخذ خواهد شد.

وی در مورد جریمه نداشتن باربرگ، اظهار کرد: طبق قانون جریمه نداشتن باربرگ بر عهده شورای شهر نیست و این موضوع بر عهده راهنمایی و رانندگی است.

رییس کمیسیون عمران در رابطه با امکان بازنگری در مصوبه شورا مربوط به باربرگ و حمل و نقل شهری بیان کرد: این مصوبه اخیر شوراست و بر اساس قانون نمی توان به زودی در صحن شورا در مورد آن بازنگری انجام داد و تا شش ماه قابل تغییر نیست.

علیخانی در رابطه با نشست مشترک اتحادیه صنف حمل و نقل شهری تهران به پیشنهاد موج، گفت: ما مشکلی با داشتن نشست و هم اندیشی با اقشار مختلف و مردم نداریم و آمادگی این را داریم که هر گونه پیشنهادی را پذیرفته و بررسی کنیم.

به گزارش موج، رییس اتحادیه حمل و نقل و کالای شهری به تازگی از اعمال جریمه ناوگان حمل و نقل شهری از ابتدای آبان ماه به دلیل نداشتن باربرگ خبر داده بود و این اعمال مدیریت را دخالت شهرداری در امور صنفی عنوان کرده بود.

وی همچنین از پیگیری های صنف خود از طریق اتاق اصناف به منظور جلوگیری از مصوبه خلاف قانون و آئین نامه های غیر قانونی شهرداری در دیوان عدالت اداری خبر داده بود.