روال انتخاب شهردار جدید تهران از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، فرایند انتخاب شهردار جدید تهران از امروز دوشنبه 7 آبان آغاز شد.

فرابند انتخاب شهردار به صورت زیر می باشد:

  • دوشنبه 7 آبان ؛ ارایه 5 پیشنهاد توسط هر عضو برای تهیه لیست بلند
  • شنبه 12 آبان؛ رای گیری مخفی و انتخاب 5 گزینه جهت حضور در صحن
  • یکشنبه 20 آبان؛ حضور 5 منتخب در صحن و ارایه نقطه نظرات و رای گیری برای انتخاب دو نفر
  • سه شنبه 22 آبان؛ رای گیری و انتخب شهردار تهران

فرآیند انتخاب شهردار تهران