فهرست 30 نفر کاندیدای شهرداری تهران مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج لیست 30 نفر کاندیدای شهرداری تهران مشخص شد.

اسامی به شرح زیر است:

 1. سید مناف هاشمی
 2. علی اوسط هاشمی
 3. حجت الله میرزایی
 4. سیمع الله حسینی مکارم
 5. مصطفی سلیمی
 6. واعظ مهدوی
 7. پیروز حناچی
 8. انصاری لاری
 9. علی اصغر احمدی
 10. خواجه نصیر
 11. صادق فرازی
 12. غلامرضا انصاری
 13. حمید امامی
 14. مصطفی سالاری
 15. جواد امام
 16. ایرج معزی
 17. مصطفی موسوی لاری
 18. مولاوردی
 19. نصراله جهانگرد
 20. عباس آخوندی
 21. اردکانیان
 22. معصومه ابتکار
 23. محسن پورسید آقایی
 24. علی ربیعی
 25. مقدس زاده
 26. محسن هاشمی
 27. الهه کولایی
 28. ایرج معزی
 29. کشت پور
 30. محمد شیخ