رییس شورای شهر با بیان اینکه ارائه طرح کاهش مصرف سوخت مترو به شورای اقتصاد متولی نداشته، اظهار کرد: از زمان تفاهم نامه مترو با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در سال 83 تا کنون استفاده از یارانه سوخت به مترو محقق نشد در حالیکه 1000 واگن به مترو اضافه شد و تعداد سفرها به یک میلیارد رسید.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری موج، در تشریح آخرین وضعیت ارتباط مالی مترو و وزارت نفت، گفت: تفاهم نامه ای در وزارت نفت میان مترو و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت امضا شد.

وی همچنین بیان کرد: بر اساس قانون بودجه اقداماتی که باعث صرفه جویی در مصرف سوخت شود، توسط وزارت نفت مورد پرداخت یارانه قرار می گیرد و بر همین اساس تفاهم نامه منعقد شد تا متروها در تمام کلان شهرها در صورتیکه واگن خریداری کرده و تعداد سفرها را افزایش دهند به ازای هر سفر افزایش داده شده توسط سیستم حمل و نقل ریلی 9.8 سِنت به صورت یارانه دریافت کنند.

وی با اشاره به آثار تفاهم نامه با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در توسعه حمل و نقل ریلی شهری گفت: این تفاهم نامه موجب افزایش قطارهای شهری خواهد شد و قطار شهری به صورت جداگانه با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تفاهم نامه ای امضا کرد.

رییس شورای شهر در توضیح مفاد قرارداد مشترک مترو و نفت بیان کرد: بر این اساس مشخص می شود که قطارها در چه زمانی می رسند و چه تعداد واگن موجود است و تعداد واگن هایی که افزایش می یابد چه تعداد خواهد بود و در نهایت شرکت نفت این قرارداد را در هیات مدیره خود به تصویب می رساند.

هاشمی رفسنجانی خاطر نشان کرد: شرکت نفت از طریق راستی آزمایی هر مقدار افزایش مسافر وجود داشته باشد مبلغ افزایش یافته هر مسافر را به شرکت قطار شهری پرداخت می کنند.

وی در مورد امتناع نفت از پرداخت مبالغ صرفه جویی شده مترو تا زمان حاضر عنوان کرد: پیش تر هم اشاره کردم تفاهم نامه ای با مترو و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در سال 83 و یا 84 منعقد شد و آن زمان برادرم مهدی هاشمی رییس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود و این تفاهم به نوعی بین دو اخوی امضا شد اما در هیئت مدیره شرکت ملی نفت تصویب نشد.

رییس شورای شهر همچنین اظهار کرد: از تاریخ طرح و امضای آن تفاهم نامه تعداد 1000 واگن به قطارهای شهری اضافه شد و تعداد سفرهای مترو به یک میلیارد افزایش یافت و اگر کسی بخواهد زمینه صرفه جویی بیشتر سوخت را موجب شود می تواند تفاهم نامه را از همان سال اجرا کند و کمکی به متروها کند و هم اکنون واگن ها تا 50 درصد ساخت داخل است.

هاشمی رفسنجانی همچنین بیان کرد: هم اکنون موضوع مصوب شدن طرح های کاهنده مصرف سوخت در شورای عالی اقتصاد طبق بند (ق)  تبصره 2 قانون بودجه سال 93 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مطرح است و نفت، مترو را متهم به کم کاری می کند که باید طرح کاهنده مصرف سوخت مترو را به شورای عالی اقتصاد ارسال می کرد و مترو معتقد بود که باید نفت این طرح را ارسال می کرد و لازم است نهادی این مهم را بین مترو و وزارت نفت به سرانجام برساند که در جلسه سه شنبه گذشته فقط تفاهم نامه ها مطرح شد و این مهم بررسی نشد.