محمد علی افشانی گفت: تا روزی که فردی مدیر است موظف است تا سازمانی منظم و درست را اداره و آن سازمان را پس از مدیریت خود تحویل دهد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، محمد علی افشانی در حاشیه جلسه شورای شهر، در مورد تخفیف های مالیاتی اخذ پروانه ساخت و ساز گفت: من بعد تخفیف ها به تمام مبلغ نقدی صدور پروانه اعمال می شود.

وی ادامه داد: برای تقسیط ها شهرداری ها مجاز شدند و این هم کمکی برای شهرداری هاست.

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر جا به جایی های اخیر در شهرداری و ارتباطات فامیلی در شهرداری گفت: هر مدیری تا روزی که مدیر است می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

افشانی خاطرنشان کرد: تا روزی که فردی مدیر است موظف است تا سازمانی منظم و درست را اداره و آن سازمان را پس از مدیریت خود تحویل دهد.

وی در مورد اینکه تا چه زمانی شهردار تهران است؟ گفت: همچنان به قانون پایبندم.