جلسه نود و ششم شورای با دو نطق پیش از دستور و سخنان پیش از جلسه محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، نود و ششمین جلسه شورای شهر به منظور بررسی دوفوریت لایحه "اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران" آغاز به کار کرد.

همچنین اعتراض هیات تطبیق در خصوص " الحاق سه تبصره به ماده 4 مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر " و نیز  دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد دیگر دستور جلسه امروز شورای شهر است.

تعیین نرخ جدید بازدید از باغ پرندگان در قالب لایحه اصلاحی به صحن شورا می آید و همچنین در این جلسه تعیین نرخ عوارض حفظ و گسترش باغات شهر تهران نیز در قالب لایحه اصلاحی و تشخیص باغ بودن 4 ملک ثبتی دیگر مواردی است که در دستور رسیدگی جلسه نود و ششم شورای شهر قرار دارد.

این جلسه با سخنان هاشمی رفسنجانی در مورر انتخاب شهردار با دو نطق پیش از دستور توسط  سید حسن رسولی و علی اعطا وارد دستور جلسه خود شد.