پرونده رسیدگی به تخلفات و سو مدیریت‌های گذشته صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران با اتمام بررسی‌های حقوقی در مراجع قضایی به جریان افتاد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، طی ماه‌های اخیر گزارش سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات و سوء مدیریت‌های گذشته صندوق ذخیره مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت و با تعیین مصادیق مجرمانه، پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری تهران به جریان افتاد.

در این رابطه برگزاری جلسات منظم "کمیته ویژه پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور" در دستور کار مدیران صندوق ذخیره قرار دارد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیش از این در نشستی با حضور هیات امنای موسسه صندوق ذخیره مورد بررسی قرار گرفته و هیات مدیره از سوی هیات امنا مکلف شده بود در راستای صیانت از دارایی‌های اعضا موارد قابل پیگرد را به طور جدی در مراجع نظارتی و قضایی پیگیری کند.

تیم مدیریتی صندوق ذخیره پیگیری پرونده‌های حقوقی و قضایی تشکیل شده را تا حصول نتایج کامل و احقاق حقوق اعضا در دستور کار قرار خواهد داشت.